Wykaz podręczników w roku szkolnym 2023/2024

 

 Zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych obowiązujących od roku szkolnego 2023/2024.

 I. PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I BRANŻOWE W KLASACH PIERWSZYCH.

TECHNIKUM

JĘZYK POLSKI

Katarzyna Budna, Beata Kapela-Bagińska, Jolanta Manthey, Jarosław Zaporowicz, Tomasz Zieliński, Ewa Prylińska, Cecylia Ratajczak - Sztuka wyrazu. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 1 liceum i technikum. Część 1,2. Zakres podstawowy.Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. 1022/1/2019, 1022/2/2019.

JĘZYK ANGIELSKI

Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Dean Russell, Marta Inglot - Focus 2 Second Edition A2+/B1 Student's Book. Pearson Central Europe Sp. z o.o. 947/2/2019.

JĘZYK NIEMIECKI

Anna Kryczyńska-Pham - Effekt neu 1. Język niemiecki. Podręcznik dla liceum i technikum szkoły ponadpodstawowej. III.2. WSiP. 1133/1/2022

FILOZOFIA

Maria Łojek-Kurzętkowska - Filozofia. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej. Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o. 1063/2019.

HISTORIA

Michał Norbert Faszcza, Radosław Lolo, Krzysztof Wiśniewski – Historia 1. Nowa edycja. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. WSiP. 1147/1/2022

lub (w zależności od tego, który nauczyciel będzie prowadził zajęcia)

Marcin Pawlak, Adam Szweda - Poznać przeszłość 1. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa edycja. Nowa Era Spółka z o.o. 1150/1/2022

HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ

Izabela Modzelewska – Rysak, Leszek Rysak, Adam Cisek, Karol Wilczyński - Historia i teraźniejszość. Klasa I. Zakres podstawowy. WSiP. 1155/1/2022

GEOGRAFIA (jeżeli przedmiot jest w klasie pierwszej)

Roman Malarz, Marek Więckowski - Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era Spółka z o.o. 983/1/2019.

Roman Malarz, Marek Więckowski, Paweł Kroh - Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Nowa Era. 973/1/2019.

Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh - Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era Sp. z o. o. 983/2/2020

BIOLOGIA (jeżeli przedmiot jest w klasie pierwszej)

Anna Helmin, Jolanta Holeczek - Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era Spółka z o.o. 1006/1/2019.

Anna Helmin, Jolanta Holeczek - Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, Nowa Era 1006/2/2020.

CHEMIA (jeżeli przedmiot jest w klasie pierwszej)

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod - To jest chemia. Część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era Spółka z o.o. 994/1/2019.

FIZYKA (jeżeli przedmiot jest w klasie pierwszej)

Marcin Braun, Weronika Śliwa - Odkryć fizykę 1 (1001/1/2019) i Odkryć fizykę 2 (1001/2/2020). Podręcznik dla klasy 1 liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era Spółka z o.o.

MATEMATYKA

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Jerzy Janowicz, Dorota Ponczek, Karolina Wej, MATeMAtyka 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era 971/1/2019.

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Jerzy Janowicz, Dorota Ponczek, Karolina Wej, MATeMAtyka 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Nowa Era 988/1/2019 

INFORMATYKA

Wojciech Hermanowski - Informatyka 1. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej. Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o. 1052/1/2019.

Sławomir Sidor, Wojciech Hermanowski – Informatyka 1. Zakres rozszerzony. Liceum i technikum. Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o. Numer dopuszczenia 1048/1/2019.

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Bogusława Breitkopf, Mariusz Cieśla - Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik. Szkoła ponadpodstawowa. Klasa 1. Zakres podstawowy. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 992/2019.

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Magdalena Guziak-Nowak, Teresa Król - Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 1 liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły branżowej I stopnia. Katarzyna Król Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon. 1070/1/2019.

RELIGIA

Radosław Mazur - Szukam Wolności. Numer podręcznika AZ-31-01/18-PO-4/20. Wydawnictwo Świętego Wojciecha.

 

SZKOŁA BRANŻOWA PIERWSZEGO STOPNIA

JĘZYK POLSKI

Barbara Chuderska - Język polski 1. Podręcznik dla branżowej szkoły I stopnia. Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o. 1077/1/2019.

JĘZYK ANGIELSKI

Marta Umińska, Patricia Reilly, Tomasz Siuta, Bartosz Michałowski - Focus 1 Second Edition. A2/A2+ Student's Book. Pearson Central Europe Sp. z o.o. 947/1/2019

HISTORIA

Mirosław Ustrzycki, Janusz Ustrzycki - Historia 1. Podręcznik dla branżowej szkoły I stopnia. Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o. 1078/1/2019.

HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ

Joanna Niszcz, Stanisław Zając - Historia i teraźniejszość. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia. SOP Oświatowiec Toruń sp. z o.o.1156/2022

BIZNES I ZARZĄDZANIE

Brak podręcznika.

BIOLOGIA

Beata Jakubik, Renata Szymańska - Biologia 1. Podręcznik dla branżowej szkoły I stopnia. Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o. 1072/1/2019.

CHEMIA

Artur Sikorski - Chemia 1. Podręcznik dla branżowej szkoły I stopnia. Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o. 1080/2019.

MATEMATYKA

Karolina Wej, Wojciech Babiański - To się liczy! Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły I stopnia. Klasa pierwsza. Nowa Era Spółka z o.o. 967/1/2019.

INFORMATYKA

Wojciech Hermanowski - Informatyka. Podręcznik dla branżowej szkoły I stopnia. Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o. 1057/2019.

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Barbara Boniek, Andrzej Kruczyński - Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik dla branżowej szkoły I stopnia. Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o. 1061/2019.

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Magdalena Guziak-Nowak, Teresa Król - Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 1 liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły branżowej I stopnia. Katarzyna Król Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon. 1070/1/2019.

RELIGIA

Radosław Mazur - Droga do dojrzałej wiary. Wydawnictwo Świętego Wojciecha. Podręcznik nr AZ-51-01/18-PO-5/20.

PODRĘCZNIKI DO KSZTAŁCENIA BRANŻOWEGO

TECHNIKUM EKONOMICZNE

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Krzysztof Szczęch, Wanda Bukała - Bezpieczeństwo i higiena pracy. Podręcznik do kształcenia zawodowego. Szkoły ponadgimnazjalne. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

PODSTAWY EKONOMII, PRACA BIUROWA, SPRZEDAŻ KRAJOWA I ZAGRANICZNA, TECHNIKI KOMPUTEROWE W PRACY BIUROWEJ

Joanna Śliżewska, Joanna Ablewicz, Damian Dębski, Paweł Dębski - Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej, część 1,2. Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

GOSPODARKA ZASOBAMI RZECZOWYMI

Bożena Padurek, Ewa Janiszewska – Świderska - Gospodarowanie zasobami rzeczowymi, dokumentowanie zdarzeń gospodarczych, obsługa programu magazynowo - sprzedażowego subiekt gt i programu do obsługi gospodarki środkami trwałymi rachmistrz gt, Wydawnictwo Bożena Padurek

ELEMENTY PRAWA

Joanna Śliżewska, Joanna Ablewicz, Damian Dębski, Paweł Dębski - Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej, część 1. Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

 

 TECHNIKUM MECHANICZNE

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

Bogusław Kozak – Mechanika techniczna. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 17/2004.

 PODSTAWY STEROWANIA I REGULACJI MASZYN I URZĄDZEŃ

Witold Jabłoński, Grzegorz Płoszajski - Elektrotechnika z automatyką. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 28/96.

TECHNOLOGIA OBRÓBKI SKRAWANIEM

Janusz Figurski, Stanisław Popis - Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki. Podręcznik do nauki zawodów technik mechanik i operator obrabiarek skrawających. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 04/2016.

TECHNIKI WYTWARZANIA

Janusz Figurski, Stanisław Popis - Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej. Podręcznik do nauki zawodów technik mechanik i ślusarz. Szkoły ponadgimnazjalne. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 23/2015

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Krzysztof Szczęch, Wanda Bukała - Bezpieczeństwo i higiena pracy. Podręcznik do kształcenia zawodowego. Szkoły ponadgimnazjalne. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Marek Łuszczak - BHP w branży mechanicznej. WSiP. 2016.

RYSUNEK TECHNICZNY

Janusz Figurski, Stanisław Popis - Rysunek techniczny zawodowy w branży mechanicznej i samochodowej. Podręcznik do kształcenia zawodowego. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

 

TECHNIKUM ELEKTRYCZNE

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Krzysztof Szczęch, Wanda Bukała - Bezpieczeństwo i higiena pracy. Podręcznik do kształcenia zawodowego. Szkoły ponadgimnazjalne. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI

Stanisław Bolkowski - Elektrotechnika. Zakres podstawowy. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 24/2005.

Barbara i Marek Pióro – Podstawy elektroniki. Część 1,2. Zakres podstawowy. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 1/96, 11/97.

Wojciech Głocki – Układy cyfrowe. Zakres podstawowy. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 9/96.

POMIARY ELEKTRYCZNE

Józef Parchański – Miernictwo elektryczne i elektroniczne. Zakres podstawowy. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 12/95.

Marek Pilawski, Tomasz Winek – Pracownia elektryczna. Zakres podstawowy. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

TECHNIKUM ORGANIZACJI TURYSTYKI

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Krzysztof Szczęch, Wanda Bukała - Bezpieczeństwo i higiena pracy. Podręcznik do kształcenia zawodowego. Szkoły ponadgimnazjalne. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

PODSTAWY TURYSTYKI

Grażyna Leszka - Podstawy turystyki. Podręcznik. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

GEOGRAFIA TURYSTYCZNA

Barbara Steblik-Wlaźlak, Lilianna Rzepka - Geografia turystyczna. Turystyka. Podręcznik do nauki zawodu technik obsługi turystycznej. Część 1. Tom IV. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. Nr dopuszczenia MEN: 2014.

ORGANIZACJA IMPREZ I USŁUG TURYSTYCZNYCH

Iwona Michniewicz, Maria Peć - Organizacja imprez i usług turystycznych. Turystyka. Tom V. Część 1. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., 18/2014.

Włodzimierz Banasik, Hanna Borne-Januła - Planowanie i kalkulacja kosztów imprez turystycznych. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. Nr dopuszczenia MEN: 2013.

JĘZYK NIEMIECKI ZAWODOWY

Lipczak Amadeusz, ahref="https://livro.pl/autor/469507/%awniczak+Magdalena.html""Ławniczak Magdalena, Olech Kinga - Deutsch fur Profis. Branża hotelarsko-turystyczna. Podręcznik z ćwiczeniami. Wydawnictwo LektorKlett.

 

TECHNIKUM INFORMATYCZNE

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Krzysztof Szczęch, Wanda Bukała - Bezpieczeństwo i higiena pracy. Podręcznik do kształcenia zawodowego. Szkoły ponadgimnazjalne. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ, MONTAŻ I EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ

Tomasz Marciniuk - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk. Część 1. Szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

SYSTEMY OPERACYJNE, ADMINISTROWANIE SYSTEMAMI OPERACYJNYMI

Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk. Część 2,3. Szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

II. PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I BRANŻOWE W KLASACH DRUGICH.

TECHNIKUM

JĘZYK POLSKI

Katarzyna Budna, Beata Kapela-Bagińska, Jolanta Manthey, Jarosław Zaporowicz, Tomasz Zieliński, Ewa Prylińska, Cecylia Ratajczak, Sztuka wyrazu. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy. Klasa 1, część 2 - renesans, barok, oświecenie. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 1022/2/2019.

Dorota Dąbrowska, Beata Kapela-Bagińska, Ewa Prylińska, Cecylia Ratajczak, Tomasz Zieliński, Sztuka wyrazu. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy. Klasa 2, część 1 - romantyzm. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 1022/3/2020.

JĘZYK ANGIELSKI

Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Dean Russell, Marta Inglot - Focus 2 Second Edition A2+/B1 Student's Book + kod (eBook). Pearson Central Europe Sp. z o.o. Nr dopuszczenia NPP 947/2/2019.

Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Izabela Michalak - Focus 3 Second Edition B1/B1+ Student's Book + kod (eBook). Pearson Central Europe Sp. z o.o. , Nr dopuszczenia NPP 947/3/2019.

JĘZYK NIEMIECKI

Anna Kryczyńska-Pham - Effekt Neu 2. Język niemiecki. Liceum i technikum. Podręcznik z nagraniami. Numer dopuszczenia MEiN: 1133/2/2022.

HISTORIA

Jarosław Czubaty -Historia. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 2. Zakres podstawowy. Wydawnictwo WSiP. 1147/2/2023

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Jarosław Korba, Zbigniew Smutek - Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej. Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o. 1018/1/2019.

GEOGRAFIA (jeżeli była w klasie pierwszej)

Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh- Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy. Nowa Era Sp. z o.o. 983/2/2020.

Tomasz Rachwał, Wioletta Kilar - Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Nowa Era Sp. z o.o. 973/2/2020.

Czesław Adamiak, Anna Dubownik, Marcin Świtoniak, Marcin Nowak, Barbara Szyda - Oblicza geografii 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era Sp. z o. o. 983/3/2021

BIOLOGIA (jeżeli była w klasie pierwszej)

Anna Helmin, Jolanta Holeczek – Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era Spółka z o.o. 1006/2/2020.

Jolanta Holeczek - Biologia na czasie 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, Nowa Era Spółka z o.o.

MATEMATYKA

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Jerzy Janowicz, Dorota Ponczek, Karolina Wej, MATeMAtyka 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era 971/1/2019.

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha, Dorota Ponczek, MATeMAtyka 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era 971/2/2020.

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Jerzy Janowicz, Dorota Ponczek, Karolina Wej, MATeMAtyka 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Nowa Era 988/1/2019.

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha, Dorota Ponczek, Jolanta Wesołowska, MATeMAtyka 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Nowa Era 988/2/2020.

CHEMIA (jeżeli była w klasie pierwszej)

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod -To jest chemia. Część 2. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, Nowa Era 994/2/2020.

FIZYKA (jeżeli była w klasie pierwszej)

Marcin Braun, Weronika Śliwa - Odkryć fizykę 3. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej. Zakres podstawowy. Wydawnictwo Pedagogiczne Nowa Era Sp. z o.o.

INFORMATYKA

Wojciech Hermanowski – Informatyka 2. Zakres podstawowy. Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o. 1052/2/2020.

Wojciech Hermanowski, Sławomir Sidor - Informatyka 2. Zakres rozszerzony. Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o. 1048/2/2020.

RELIGIA

Ks. Zbigniew Marek (red.) - W Kościele. Podręcznik i notes ucznia dla klasy I liceum i technikum. WAM. (Podręcznik zgodny z programem nauczania "Świadek Chrystusa" nr AZ-4-01/10 dla liceum oraz programem Świadek Chrystusa nr AZ-6-01/10 dla technikum autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego KEP z dnia 9.06.2010 r.) Numer dopuszczenia podręcznika: AZ-41-01/10-KR-1/12

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Magdalena Guziak-Nowak, Teresa Król - Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 2 liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły branżowej I stopnia. Katarzyna Król Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon. 1070/2/2020.

HISTORIA I TERAŻNIEJSZOŚĆ

Marian Buczyński, Adam Cisek, Tomasz Grochowski, Izabella Modzelewska-Rysak, Witold Pelczar, Leszek Rysak, Karol Wilczyński - Historia i teraźniejszość. Klasa II. Zakres podstawowy. WSiP.

 

SZKOŁA BRANŻOWA PIERWSZEGO STOPNIA

JĘZYK POLSKI

Katarzyna Tomaszek – Język polski 2. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia. Wydawnictwo Pedagogiczne Operon Sp. z o.o. 1077/2/2020.

JĘZYK ANGIELSKI

Marta Umińska, Patricia Reilly, Tomasz Siuta, Bartosz Michałowski - Focus 1 Second Edition. A2/A2+ Student's Book + kod (eBook). Pearson Central Europe Sp. z o.o. Nr dopuszczenia NPP 947/1/2019.

Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Dean Russell, Marta Inglot - Focus 2 Second Edition A2+/B1 Student's Book + kod (eBook). Pearson Central Europe Sp. z o.o. Nr dopuszczenia NPP 947/2/2019.

HISTORIA

Mirosław Ustrzycki, Janusz Ustrzycki - Historia 2. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia. Wydawnictwo Pedagogiczne Operon Sp. z o.o. 42/2020.

BIOLOGIA

Beata Jakubik, Renata Szymańska - Biologia 2. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia. Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o. 1072/2/2020.

CHEMIA

Artur Sikorski - Chemia 2. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia. Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o. 1080/2/2020.

MATEMATYKA

Karolina Wej, Wojciech Babiański - To się liczy 2. Podręcznik dla szkoły branżowej po szkole podstawowej. Wydawnictwo Pedagogiczne Nowa Era Sp. z o.o. 967/02/2020.

RELIGIA

Ks. Zbigniew Marek – Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie. WAM. (Podręcznik do religii dla I klasy szkoły zawodowej. Podręcznik zgodny z programem nauczania Z Chrystusem nr AZ-5-01/1 autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego KEP z dnia 9.06.2010 r.) Numer dopuszczenia podręcznika: AZ-51-01/1-1.

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Magdalena Guziak-Nowak, Teresa Król - Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 2 liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły branżowej I stopnia. Katarzyna Król Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon. 1070/2/2020.

 

PRZEDMIOTY BRANŻOWE

TECHNIKUM ORGANIZACJI TURYSTYKI

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Janusz Cichy - Bezpieczeństwo i higiena pracy w branży hotelarskiej. Podręcznik do kształcenia zawodowego. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

GEOGRAFIA TURYSTYCZNA

Barbara Steblik – Wlaźlak, Lilianna Rzepka- Geografia turystyczna. Turystyka. Podręcznik do nauki zawodu Technik Obsługi

Turystycznej. Część 1. Tom IV. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., 2014.

ORGANIZACJA IMPREZ I USŁUG TURYSTYCZNYCH

Iwona Michniewicz, Maria Peć- Organizacja imprez i usług turystycznych . Turystyka. Podręcznik do nauki zawodu Technik Obsługi Turystycznej. Tom IV. Część 2 Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., 18/2014.

JĘZYK NIEMIECKI ZAWODOWY

Amadeusz Lipczak, Magdalena Ławniczak, Kinga Olech - Deutsch für Profis. Język niemiecki zawodowy dla szkół ponadpodstawowych, branża hotelarsko-turystyczna. Wydawnictwo LektorKlett.

MARKETING USŁUG TURYSTYCZNYCH

Renata Tylińska- Marketing usług turystycznych. Turystyka. Podręcznik do zawodu technik obsługi turystycznej. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 14/2014.

OBSŁUGA TURYSTYCZNA

Agnieszka Swastek, Dorota Sydorko- Raszewska-Obsługa turystyczna. Część I. Organizacja imprez i usług turystycznych. Tom 1, ab FORMAT, rok dopuszczenia 2013.

PRACOWNIA OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

Maria Peć, Iwona Michniewicz- Obsługa turystyczna. Ćwiczenia. Zeszyt ćwiczeń do nauki zawodu technik obsługi turystycznej. Część 1 Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

TECHNIKUM EKONOMICZNE

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Krzysztof Szczęch, Wanda Bukała- Bezpieczeństwo i higiena pracy. Podręcznik do kształcenia zawodowego. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

ELEMENTY STATYSTYKI OPISOWEJ

Jacek Musiałkiewicz - Statystyka, Wydawnictwo Ekonomik -Jacek Musiałkiewicz.

SPRZEDAŻ KRAJOWA I ZAGRANICZNA

Joanna Śliżewska, Joanna Ablewicz, Damian Dębski, Paweł Dębski - Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej, część 1,2. Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

GOSPODARKA ZASOBAMI RZECZOWYMI

Bożena Padurek, Ewa Janiszewska – Świderska - Gospodarowanie zasobami rzeczowymi, dokumentowanie zdarzeń gospodarczych, obsługa programu magazynowo - sprzedażowego subiekt gt i programu do obsługi gospodarki środkami trwałymi rachmistrz gt, Wydawnictwo Bożena Padurek.

TECHNIKI KOMPUTEROWE W PRACY BIUROWEJ

Joanna Śliżewska, Joanna Ablewicz, Damian Dębski, Paweł Dębski - Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej, część 1,2. Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

PLANOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH

Damian Dębski, Paweł Dębski - Planowanie, analiza ekonomiczna i sprawozdawczość. Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 46/2013.

JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY

Barbara Howis, Beata Szymoniak - Język angielski zawodowy, Technik ekonomista, Technik rachunkowości. WSiP 2021.

 

TECHNIKUM ELEKTRYCZNE

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Wanda Bukała, Jacek Kozyra - Bezpieczeństwo i higiena pracy w branży elektrycznej. Podręcznik do kształcenia zawodowego. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY

Sebastian Chadaj - Język angielski zawodowy w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej. Zeszyt ćwiczeń. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. Numer wydania: I. Rok wydania: 2013.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Artur Bielawski, Wacław Kuźma - Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych cz. 2, WSiP

Henryk Markiewicz - Instalacje elektryczne. Wyd. WNT.

Edward Musiał - Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne. WSiP.

Henryk Markiewicz - Urządzenia elektroenergetyczne. Wyd. WNT.

MONTAŻ I KONSERWACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Artur Bielawski, Wacław Kuźma - Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych cz. 1, WSiP.

 

TECHNIKUM MECHANICZNE

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

Krzysztof Grzelak, Janusz Telega, Janusz Torzewski - Podstawy konstrukcji maszyn. Podręcznik do zawodu technik mechanik. WSiP.

PODSTAWY STEROWANIA I REGULACJI MASZYN I URZĄDZEŃ

Elektrotechnika z automatyką, Witold Jabłoński, Grzegorz Płoszajski, WSiP, 28/96.

TECHNOLOGIA OBRÓBKI SKRAWANIEM

Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki, Janusz Figurski, Stanisław Popis, WSiP. 04/2016.

JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY

Katarzyna Sarna, Rafał Sarna - Język angielski zawodowy w branży mechanicznej i samochodowej. WSiP.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Marek Łuszczak - Bezpieczeństwo i higiena pracy w branży mechanicznej. Podręcznik do kształcenia zawodowego. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

TECHNIKI WYTWARZANIA

Janusz Figurski, Stanisław Popis - Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej.

Podręcznik do nauki zawodów technik mechanik i ślusarz. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 23/2015.

RYSUNEK TECHNICZNY

Figurski Janusz, Stanisław Popis - Rysunek techniczny zawodowy w branży mechanicznej i samochodowej , WSiP.

OBRÓBKA RĘCZNA I MONTAŻ CZĘŚCI MASZYN

Janusz Figurski, Stanisław Popis - Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej. WSIP.

Janusz Figurski, Stanisław Popis - Wykonywanie połączeń materiałów. WSIP.

 

TECHNIKUM INFORMATYCZNE

SYSTEMY OPERACYJNE

Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel – Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Część 2. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S. A.

ADMINISTROWANIE SYSTEMAMI OPERACYJNYMI

Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel – Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Część 3. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S. A.

MONTAŻ, KONFIGURACJA I NAPRAWA LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH

Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel – Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Część 3. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S. A.

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ

BRAK

MONTAŻ I EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ

BRAK

III. PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I BRANŻOWE W KLASACH TRZECICH.

TECHNIKUM (PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE)

JĘZYK POLSKI

Katarzyna Budna, Beata Kapela-Bagińska, Ewa Prylińska, Cecylia Ratajczak, Adam Regiewicz, Tomasz Zieliński - Sztuka wyrazu. Podręcznik do liceum i technikum. Klasa 2, część 1 - romantyzm. Zakres podstawowy. Gdańskie Wydawnictwo oświatowe 1022/3/2020.

Dorota Dąbrowska, Beata Kapiela-Bagińska, Ewa Prylińska, Cecylia Ratajczak, Adam Regiewicz, Tomasz Zieliński - Sztuka wyrazu. Podręcznik do liceum i technikum. Klasa 2, część 2 - pozytywizm. Zakres podstawowy. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 1022/4/2020.

Dorota Dąbrowska, Ewa Prylińska, Cecylia Ratajczak, Adam Regiewicz - Język polski 3 (cz. 1. MŁoda Polska). Sztuka wyrazu. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. 1022/5/2021.

JĘZYK ANGIELSKI

Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Izabela Michalak – Focus. Second Edition – Poziom 3. Pearson. 947/3/2019.

JĘZYK NIEMIECKI

Anna Kryczynska - Pham, Sebastian Kuśliński - Effekt 2. Podrecznik do Liceum i Technikum.

WSiP. 937/2/2019.

Anna Kryczynska - Pham, Sebastian Kuśliński - Effekt 3. Podrecznik do Liceum i Technikum.

WSiP. 937/ 3/2020.

HISTORIA

Jarosław Czubaty, Piotr Szlanta – Historia 3. Zakres podstawowy. Podręcznik do Liceum i Technikum. WSiP. 987/3/2021

GEOGRAFIA (JEŻELI BĘDZIE W KLASIE TRZECIEJ)

Roman Malarz, Marek Więckowski - Oblicza geografii 1. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Nowa Era Sp. z o.o. 983/1/2019.

Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroch - Oblicza geografii 2. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Nowa Era Sp. z o.o. 983/2/2020.

Marcin Świtoniak, Teresa Wieczorek, Roman Malarz, Tomasz Karasiewicz, Marek Więckowski - Oblicza geografii 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Nowa Era Sp. z o. o. 973/3/2021

BIOLOGIA (JEŻELI BĘDZIE W KLASIE TRZECIEJ)

Anna Helmin, Jolanta Holeczek - Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era Spółka z o.o. 1006/1/2019.

Anna Helmin, Jolanta Holeczek - Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era 1006/2/2020.

CHEMIA (JEŻELI BĘDZIE W KLASIE TRZECIEJ)

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod - To jest chemia. Część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era Spółka z o.o. 994/1/2019.

FIZYKA (JEŻELI BĘDZIE W KLASIE TRZECIEJ)

Marcin Braun, Weronika Śliwa - Odkryć fizykę 1. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum i technikum. Nowa Era Spółka zo.o 1001/1/2019.

Marcin Braun, Weronika Śliwa - Odkryć fizykę 2. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum i technikum. Nowa Era Spółka zo.o 1001/2/2020.

MATEMATYKA

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha, Dorota Ponczek, Jolanta Wesołowska, MATeMAtyka 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Nowa Era 988/2/2020

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha, Dorota Ponczek, Jolanta Wesołowska, MATeMAtyka 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Nowa Era 988/3/2021.

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha, Dorota Ponczek, MATeMAtyka 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era 971/2/2020.

INFORMATYKA

Wojciech Hermanowski - Informatyka 3. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej. Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o. 1052/3/2021.

Wojciech Hermanowski, Sławomir Sidor, - Informatyka 3. Zakres rozszerzony. Liceum i technikum. Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o. 218/2020.

RELIGIA

Aleksandra Bałoniak, ks. Jan Szept , ks. Szymon Stułkowski - Moje miejsce w świecie. Religia . Wydawnictwo Święty Wojciech. AZ-42-01/10-PO-1/12 .

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE.

Brak.

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Jarosław Korba, Zbigniew Smutek - Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej. Część 2. Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o. 1018/2/2019.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE)

JĘZYK POLSKI

Katarzyna Tomaszek – Język polski 3. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia. Wydawnictwo Pedagogiczne Operon Sp. z o.o. 1077/3/2021

JĘZYK ANGIELSKI

Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Dean Russell, Marta Inglot - Focus 2 Second Edition A2+/B1 Student's Book + kod (eBook). Pearson Central Europe Sp. z o.o. Nr dopuszczenia NPP 947/2/2019.

HISTORIA

Janusz Ustrzycki, Mirosław Ustrzycki – Historia 3. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia. Operon.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Zbigniew Smutek, Beata Surmacz, Jan Maleska - Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik dla branżowej szkoły I stopnia. Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o. 1065/2019.

BIOLOGIA

Beata Jakubik, Renata Szymańska - Biologia 3. Podręcznik dla branżowej szkoły I stopnia. Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o. 1072/3/2021.

CHEMIA

Maria Barbara Szczepaniak - Chemia 3. Podręcznik dla branżowej szkoły I stopnia. Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o. 1080/3/2021.

MATEMATYKA

Dorota Ponczek, Karolina Wej, Wojciech Babiański - To się liczy! Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły I stopnia. Klasa druga. Nowa Era Spółka z o.o. 967/2/2020.

RELIGIA

ks. Jan Szept, Danuta Jackowiak - Moje miejsce w rodzinie. Religia. Wydawnictwo Święty Wojciech. AZ-43-01/10-P0-1/14.

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Brak podręcznika.

 

PRZEDMIOTY BRANŻOWE

TECHNIKUM ORGANIZACJI TURYSTYKI

GEOGRAFIA TURYSTYCZNA

Barbara Steblik- Wlaźlak, Lilianna Rzepka - Geografia turystyczna cz. II. WSIP.

ORGANIZACJA IMPREZ I USŁUG TURYSTYCZNYCH

Iwona Michniewicz, Maria Peć - Organizacja imprez i usług turystycznych . Turystyka. Podręcznik do nauki zawodu Technik Obsługi Turystycznej. Tom V. Część 3. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., rok dopuszczenia 2015.

JĘZYK NIEMIECKI ZAWODOWY

Amadeusz Lipczak, Magdalena Ławniczak, Kinga Olech - Deutsch fur Profis, branża hotelarsko-turystyczna. Język niemiecki zawodowy. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. LektorKlett. 343/3/2012.

OBSŁUGA TURYSTYCZNA

Agnieszka Swastek, Dorota Sydorko- Raszewska - Obsługa turystyczna cz. III. Wydawnictwo Format AB. Rok dopuszczenia 2015.

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA IMPREZ I USŁUG TURYSTYCZNYCH

Brak.

PRACOWNIA OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

Maria Napiórkowska - Gzula, Barbara Steblik- Wlaźlak - Pracownia obsługi turystycznej - Zeszyt ćwiczeń część 1, część 2 - Wydawnictwo WSIP.

PRACOWNIA REZERWACJI IMPREZ I USŁUG TURYSTYCZNYCH

Mariola Milewska, Marek Lawin - Rezerwacja imprez i usług turystycznych . Podręcznik do nauki zawodu Technik Obsługi Turystycznej (Z CD-ROMEM). Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.. Nr dopuszczenia MEN 2013.

PRACOWNIA INFORMACJI I PROMOCJI TURYSTYCZNEJ

Zygmunt Kruczek - Informacja turystyczna, bazy danych i materiały promocyjne. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.2013.

 

TECHNIKUM EKONOMICZNE

GOSPODARKA ZASOBAMI RZECZOWYMI

Bożena Padurek, Ewa Janiszewska - Świderska - Gospodarowanie zasobami rzeczowymi, dokumentowanie zdarzeń gospodarczych, obsługa programu magazynowo - sprzedażowego subiekt gt i programu do obsługi gospodarki środkami trwałymi rachmistrz gt. Wydawnictwo Bożena Padurek

KADRY I PŁACE

Joanna Śliżewska, Joanna Ablewicz, Damian Dębski - Prowadzenie spraw kadrowo - płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych - część 1. Kwalifikacja EKA.O5. Wydawnictwo WSIP.

Damian Dębski, Paweł Dębski - Prowadzenie spraw kadrowo - płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych - część 2. Kwalifikacja EKA.O5. Wydawnictwo WSIP.

SYSTEMY KOMPUTEROWE W SPRZEDAŻY I W GOSPODARCE ZASOBAMI RZECZOWYMI

Bożena Padurek, Ewa Janiszewska - Świderska - Zeszyt testów i ćwiczeń przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikację EKA. 04. Wydawnictwo Bożena Padurek.

PLANOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH

Agnieszka Gawlik - Sporządzanie planów, analiz i sprawozdań. Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista. Wydawnictwo Ekonomik Jacek Musiałkiewicz. 1.40.27/2018.

ROZLICZENIA FINANSOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ

Bożena Padurek, Małgorzata Szpleter - Prowadzenie ewidencji i rozliczeń podatkowych, obsługa programu finansowo - księgowego „Rachmistrz gt.” Wydawnictwo Bożena Padurek.

SYSTEMY KOMPUTEROWE W DOKUMENTACJI KADROWO-PŁACOWEJ

Bożena Padurek, Ewa Janiszewska - Świderska - Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń, obsługa programu kadrowo - płacowego „Gratyfikant gt.” Wydawnictwo Bożena Padurek.

SYSTEMY KOMPUTEROWE W ROZLICZENIACH FINANSOWYCH

Bożena Padurek, Ewa Janiszewska - Świderska - Zeszyt testów i ćwiczeń przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikację EKA. 05, Wydawnictwo Bożena Padurek

TECHNIKUM ELEKTRYCZNE

MASZYNY ELEKTRYCZNE

Artur Bielawski, Wacław Kuźma - Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. Część 1. WSiP. 2017

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Henryk Markiewicz – Instalacje elektryczne. WNT.

Edward Musiał – Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne. WSiP 2/98.

Sławomir Kołodziejczyk –Instalacje elektryczne. Podręcznik do kształcenia w zawodach technik elektryk, elektryk. WKiŁ 10/2016.

URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE

Artur Bielawski, Wacław Kuźma - Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. Część 1. WSiP. 2017.

MONTAŻ I OBSŁUGA MASZYN ELEKTRYCZNYCH

Artur Bielawski, Wacław Kuźma - Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. Część 1. WSiP. 2017.

MONTAŻ I KONSERWACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Artur Bielawski, Wacław Kuźma - Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. Część 2. WSiP. 2017

MONTAŻ I OBSŁUGA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Artur Bielawski, Wacław Kuźma - Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. Część 1. WSiP. 2017.

 

TECHNIKUM MECHANICZNE

TECHNOLOGIA OBRÓBKI SKRAWANIEM

Janusz Figurski, Stanisław Popis – Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających. WSiP. 03/2016.

ORGANIZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

Krzysztof Grzelak, Janusz Telega, Janusz Torzewski – Podstawy konstrukcji maszyn. WSiP.

Krzysztof Grzelak, Stanisław Kowalczyk – Organizacja procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń. WSiP. 26/2014.

JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY

Rafał Sarna, Katarzyna Sarna – Język angielski zawodowy w branży mechanicznej i samochodowej. WSiP.

OBRÓBKA SKRAWANIEM

Brak podręcznika.

PROGRAMOWANIE I UŻYTKOWANIE OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE

Praca zbiorowa - Podstawy obróbki CNC, REA, 32/99.

Praca zbiorowa - Programowanie obrabiarek CNC – frezowanie. REA, 32/99.

Praca zbiorowa - Programowanie obrabiarek CNC – toczenie. REA, 32/99.

Witold Habrat - Obsługa i programowanie obrabiarek CNC. KaBe.

Janusz Figurski – Przygotowywanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki. WSiP. 08/2016.

 

TECHNIKUM INFORMATYCZNE

LOKALNE SIECI KOMPUTEROWE

Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Część 3. Podręcznik do nauki zawodu. WSiP.

BAZY DANYCH

Tomasz Klekot, Agnieszka Klekot - Tworzenie stron i aplikacji internetowych oraz baz danych i administrowanie nimi. Część 1, 2. WSiP.

MONTAŻ, KONFIGURACJA I NAPRAWA LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH

Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Część 3. Podręcznik do nauki zawodu. WSiP.

TWORZENIE I ZARZĄDZANIE BAZAMI DANYCH

Tomasz Klekot, Agnieszka Klekot - Tworzenie stron i aplikacji internetowych oraz baz danych i administrowanie nimi. Część 1, 2. WSiP.

IV. PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I BRANŻOWE W KLASACH CZWARTYCH.

TECHNIKUM

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

JĘZYK POLSKI

Dorota Dąbrowska, Ewa Prylińska, Cecylia Ratajczak, Adam Regiewicz - Język polski 3 (cz. 1. Młoda Polska). Sztuka wyrazu. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. 1022/5/2021.

Dorota Dąbrowska, Ewa Prylińska, Cecylia Ratajczak, Adam Regiewicz - Język polski 3 (cz. 2). Dwudziestolecie międzywojenne. Literatura wojny i okupacji. Sztuka wyrazu. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. 1022/6/2021.

Dorota Dąbrowska, Ewa Prylińska, Cecylia Ratajczak, Adam Regiewicz - Język polski 4. Współczesność. Sztuka wyrazu. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy. 1022/7/2021.

JĘZYK ANGIELSKI

Sue Kay, Vaughan Jones, Robert Hasting, Atena Juszko, Dominika Chandler, Joanna Sosnowska, Małgorzata Wieruszewska. Repetytorium z języka angielskiego dla liceów i techników. Poziom podstawowy z materiałem rozszerzonym. Wydanie dwutomowe - Tom 1, Wyd. Pearson

JĘZYK NIEMIECKI

Anna Kryczyńska-Pham - Effekt 4. Język niemiecki. Podręcznik dla liceum i technikum szkoły ponadpodstawowej. III.2. WSiP. 937/4/2021.

HISTORIA

Piotr Szlanta, Andrzej Zawistowski - Historia 4. Zakres podstawowy. Podręcznik do Liceum i Technikum. WSiP. 987/4/2022

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Mariusz Menz - W centrum uwagi 1. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era. 1034/1/2019.

GEOGRAFIA (JEŻELI BĘDZIE W KLASIE CZWARTEJ)

Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh- Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy. Nowa Era Sp. z o.o. 983/2/2020.

Czesław Adamiak, Anna Dubownik, Marcin Świtoniak, Marcin Nowak, Barbara Szyda - Oblicza geografii 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era Sp. z o. o. 983/3/2021

Marcin Świtoniak, Teresa Wieczorek, Roman Malarz, Tomasz Karasiewicz, Marek Więckowski - Oblicza geografii 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Nowa Era Sp. z o. o. 973/3/2021

Tomasz Rachwał, Czesław Adamiak, Marcin Świtoniak, Paweł Kroh - Oblicza geografii 4. Zakres rozszerzony. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Nowa Era Sp. z o.o. 973/4/2022

BIOLOGIA (JEŻELI BĘDZIE W KLASIE CZWARTEJ)

Anna Helmin, Jolanta Holeczek – Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era Spółka z o.o. 1006/2/2020.

Jolanta Holeczek - Biologia na czasie 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era Spółka z o.o. 1006/3/2021.

CHEMIA (JEŻELI BĘDZIE W KLASIE CZWARTEJ)

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod -To jest chemia. Część 2. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, Nowa Era 994/2/2020.

FIZYKA (JEŻELI BĘDZIE W KLASIE CZWARTEJ)

Marcin Braun, Weronika Śliwa - Odkryć fizykę 3. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej. Zakres podstawowy. Wydawnictwo Pedagogiczne Nowa Era Sp. z o.o.

MATEMATYKA

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha, Jolanta Wesołowska, MATeMAtyka 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era 971/3/2021.

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha, Dorota Ponczek, Jolanta Wesołowska, MATeMAtyka 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Nowa Era 988/3/2021

RELIGIA

Aleksandra Bałoniak, ks. Jan Szept , ks. Szymon Stułkowski - Moje miejsce w rodzinie. Religia . Wydawnictwo Święty Wojciech, AZ-43-01/10-PO-1/14 .

 

PRZEDMIOTY BRANŻOWE

TECHNIKUM ORGANIZACJI TURYSTYKI

ORGANIZACJA IMPREZ I USŁUG TURYSTYCZNYCH

Iwona Michniewicz, Maria Peć - Organizacja imprez i usług turystycznych . Turystyka. Podręcznik do nauki zawodu Technik Obsługi Turystycznej. Tom V. Część 3 Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., rok dopuszczenia 2015.

JĘZYK NIEMIECKI ZAWODOWY

Amadeusz Lipczak, Magdalena Ławniczak, Kinga Olech - Deutsch für Profis. Język niemiecki zawodowy dla szkół ponadpodstawowych, branża hotelarsko-turystyczna. Wydawnictwo LektorKlett. 343/3/2012.

OBSŁUGA TURYSTYCZNA

Agnieszka Swastek, Dorota Sydorko- Raszewska - Obsługa turystyczna. Część III. Organizacja imprez i usług turystycznych. Tom 3. Wydawnictwo ab Format.

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA IMPREZ I USŁUG TURYSTYCZNYCH

Brak podręcznika.

PRACOWNIA OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

Barbara Steblik-Wlaźlak - Pracownia obsługi turystycznej. Technik obsługi turystycznej. WSiP.

PRACOWNIA REZERWACJI IMPREZ I USŁUG TURYSTYCZNYCH

Mariola Milewska, Marek Lawin - Rezerwacja imprez i usług turystycznych . Podręcznik do nauki zawodu Technik Obsługi Turystycznej (Z CD-ROMEM). WSiP, nr dopuszczenia MEN 2013.

PRACOWNIA INFORMACJI I PROMOCJI TURYSTYCZNEJ

Zygmunt Kruczek - Informacja turystyczna, bazy danych i materiały promocyjne. WSiP, nr dopuszczenia MEN 2013.

PRACOWNIA ROZLICZANIA IMPREZ I USŁUG TURYSTYCZNYCH

Brak podręcznika.

 

TECHNIKUM EKONOMICZNE

KADRY I PŁACE

Joanna Śliżewska, Joanna Ablewicz, Damian Dębski - Prowadzenie spraw kadrowo - płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych. Kwalifikacja EKA.05./1 - Wydawnictwo WSIP. 2020.

Joanna Śliżewska, Joanna Ablewicz, Damian Dębski - Prowadzenie spraw kadrowo - płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych. Kwalifikacja EKA.05./2 - Wydawnictwo WSIP. 2020.

SYSTEMY KOMPUTEROWE W SPRZEDAŻY I W GOSPODARCE ZASOBAMI RZECZOWYMI

Bożena Padurek, Ewa Janiszewska - Świderska - Zeszyt testów i ćwiczeń przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikację EKA. 04. Wydawnictwo Bożena Padurek.

ROZLICZENIA FINANSOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ

Bożena Padurek, Małgorzata Szpleter - Prowadzenie ewidencji i rozliczeń podatkowych, obsługa programu finansowo - księgowego „Rachmistrz gt.” Wydawnictwo Bożena Padurek.

SYSTEMY KOMPUTEROWE W DOKUMENTACJI KADROWO-PŁACOWEJ

Bożena Padurek, Ewa Janiszewska - Świderska - Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń, obsługa programu kadrowo - płacowego „Gratyfikant gt.” Wydawnictwo Bożena Padurek.

SYSTEMY KOMPUTEROWE W ROZLICZENIACH FINANSOWYCH

Bożena Padurek, Ewa Janiszewska - Świderska - Zeszyt testów i ćwiczeń przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikację EKA. 05, Wydawnictwo Bożena Padurek

 

TECHNIKUM ELEKTRYCZNE

MASZYNY ELEKTRYCZNE

Wacław Kuźma, Artur Bielawski -Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. Część 1. WSiP 1.5./2017.

UŻYTKOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Irena Chrząszczyk, Anna Topolska- Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. Część 2. WSiP 1.13./2017.

URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE

Wacław Kuźma, Artur Bielawski- Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. Część 1. WSiP 1.5./2017.

OBSŁUGA MASZYN I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Wacław Kuźma, Artur Bielawski-Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych. WSiP 32/2016.

Elżbieta Goźlińska - Maszyny elektryczne. WSiP 10/2007.

Joanna Grygiel, Artur Bielawski- Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych. WSiP 23/2016.

MONTAŻ I OBSŁUGA MASZYN ELEKTRYCZNYCH

Wacław Kuźma, Artur Bielawski- Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. Część 1. WSiP 1.5./2017.

MONTAŻ I OBSŁUGA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Wacław Kuźma, Artur Bielawski- Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. Część 1. WSiP 1.5./2017.

EKSPLOATACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Michał Tokarz , Łukasz Lip – Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych. Kwalifikacja EE26. WSiP 2018.

EKSPLOATACJA MASZYN I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Michał Tokarz , Łukasz Lip – Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych. Kwalifikacja EE26. WSiP 2018.

TECHNIKUM MECHANICZNE

TECHNOLOGIA OBRÓBKI SKRAWANIEM

Janusz Figurski, Stanisław Popis - Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających. WSiP. 03/2016.

ORGANIZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

Stanisław Kowalczyk Krzysztof Grzelak - Organizacja procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń. WSiP 2014.

Stanisław Kowalczyk - Nadzorowanie przebiegu produkcji. WSiP 2015.

OBRÓBKA SKRAWANIEM

Brak podręcznika.

PROGRAMOWANIE I UŻYTKOWANIE OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE

Praca zbiorowa - Podstawy obróbki CNC. REA, 32/99.

Praca zbiorowa - Programowanie obrabiarek CNC – frezowanie. REA. 32/99.

Praca zbiorowa - Programowanie obrabiarek CNC – toczenie. REA. 32/99.

Witold Habrat - Obsługa i programowanie obrabiarek CNC. KaBe.

Janusz Figurski – Przygotowywanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki. WSiP. 08/2016.

PROCESY PRODUKCJI CZĘŚCI MASZYN I URZĄDZEŃ

Stanisław Kowalczyk - Nadzorowanie przebiegu produkcji. WSiP 34/2015.

Mieczysław Feld - Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn. PWN.

 

TECHNIKUM INFORMATYCZNE

JĘZYK ANGIELSKI W INFORMATYCE

Virginia Evans, Jenny Dooley, Stanley Wright - Information Technology (Technologia informacyjna) z serii Career Paths. Wyd. Express Publishing.

WITRYNY I APLIKACJE INTERNETOWE

Tomasz Klekot, Agnieszka Klekot - Tworzenie stron i aplikacji internetowych oraz baz danych i administrowanie nimi. Kwalifikacja INF.03. Część 1. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk i technik programista. WSiP.

BAZY DANYCH

Tomasz Klekot, Agnieszka Klekot - Tworzenie stron i aplikacji internetowych oraz baz danych i administrowanie nimi. Kwalifikacja INF.03. Część 1. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk i technik programista. WSiP.

TWORZENIE I ZARZĄDZANIE BAZAMI DANYCH

Tomasz Klekot, Agnieszka Klekot - Tworzenie stron i aplikacji internetowych oraz baz danych i administrowanie nimi. Kwalifikacja INF.03. Część 1. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk i technik programista. WSiP.

TWORZENIE STRON I APLIKACJI INTERNETOWYCH

Tomasz Klekot, Agnieszka Klekot - Tworzenie stron i aplikacji internetowych oraz baz danych i administrowanie nimi. Kwalifikacja INF.03. Część 1. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk i technik programista. WSiP.

 

V. PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I BRANŻOWE W KLASACH PIĄTYCH.

TECHNIKUM

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

JĘZYK POLSKI

Dorota Dąbrowska, Ewa Prylińska, Cecylia Ratajczak, Adam Regiewicz - Język polski 3 (cz. 2). Dwudziestolecie międzywojenne. Literatura wojny i okupacji. Sztuka wyrazu. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. 1022/6/2021.

Dorota Dąbrowska, Ewa Prylińska, Cecylia Ratajczak, Adam Regiewicz - Język polski 4. Współczesność. Sztuka wyrazu. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy. 1022/7/2021.

JĘZYK ANGIELSKI

Sue Kay, Vaughan Jones, Robert Hasting, Atena Juszko, Dominika Chandler, Joanna Sosnowska, Małgorzata Wieruszewska. Repetytorium z języka angielskiego dla liceów i techników. Poziom podstawowy z materiałem rozszerzonym. Wydanie dwutomowe - Tom 2, Wyd. Pearson.

JĘZYK NIEMIECKI

Anna Kryczyńska-Pham - Effekt 4. Język niemiecki. Podręcznik dla liceum i technikum szkoły ponadpodstawowej. III.2. WSiP. 937/4/2021.

Anna Kryczyńska-Pham - Effekt 5. Język niemiecki. Podręcznik dla liceum i technikum szkoły ponadpodstawowej. III.2. WSiP. 937/5/2022. 

HISTORIA

Jolanta Choinska-Mika, Piotr Szlanta, Andrzej Zawistowski – Historia 4. Zakres rozszerzony. Podręcznik do Liceum i Technikum. WSiP. 982/4/2022

Piotr Szlanta, Andrzej Zawistowski - Historia 4. Zakres podstawowy. Podręcznik do Liceum i Technikum. WSiP. 987/4/2022

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Lucyna Czechowska, Arkadiusz Janicki - W centrum uwagi 2. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era. 1034/2/2020.

MATEMATYKA

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska, MATeMAtyka 4. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era 971/4/2022.

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska, MATeMAtyka 4. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Nowa Era 988/4/2022

RELIGIA

ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak - Szczęśliwi, którzy żyją miłością. Podręcznik do religii dla klasy 4 liceum i 5 technikum. Wydawnictwo Jedność. Nr dopuszczenia: AZ-4-01/18.

 

PRZEDMIOTY BRANŻOWE

TECHNIKUM ORGANIZACJI TURYSTYKI

PRACOWNIA OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

Barbara Steblik - Wlaźlak - Pracownia obsługi turystycznej. Technik obsługi turystycznej. WSiP.

PRACOWNIA INFORMACJI I PROMOCJI TURYSTYCZNEJ

Zygmunt Kruczek - Informacja turystyczna, bazy danych i materiały promocyjne. WSiP, nr dopuszczenia MEN 2013.

PRACOWNIA ROZLICZANIA IMPREZ I USŁUG TURYSTYCZNYCH

Brak podręcznika.

 

TECHNIKUM EKONOMICZNE

KADRY I PŁACE

Joanna Śliżewska, Joanna Ablewicz, Damian Dębski - Prowadzenie spraw kadrowo - płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych. Kwalifikacja EKA.05./1 - Wydawnictwo WSIP. 2020.

Joanna Śliżewska, Joanna Ablewicz, Damian Dębski - Prowadzenie spraw kadrowo - płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych. Kwalifikacja EKA.05./2 - Wydawnictwo WSIP. 2020.

ROZLICZENIA FINANSOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ

Bożena Padurek, Małgorzata Szpleter - Prowadzenie ewidencji i rozliczeń podatkowych, obsługa programu finansowo - księgowego „Rachmistrz gt.” Wydawnictwo Bożena Padurek.

SYSTEMY KOMPUTEROWE W DOKUMENTACJI KADROWO-PŁACOWEJ

Bożena Padurek, Ewa Janiszewska - Świderska - Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń, obsługa programu kadrowo - płacowego „Gratyfikant gt.” Wydawnictwo Bożena Padurek.

SYSTEMY KOMPUTEROWE W ROZLICZENIACH FINANSOWYCH

Bożena Padurek, Ewa Janiszewska - Świderska - Zeszyt testów i ćwiczeń przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikację EKA. 05, Wydawnictwo Bożena Padurek

 

TECHNIKUM ELEKTRYCZNE

UŻYTKOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Irena Chrząszczyk, Anna Topolska- Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. Część 2. WSiP 1.13./2017.

OBSŁUGA MASZYN I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Wacław Kuźma, Artur Bielawski-Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych. WSiP 32/2016.

Elżbieta Goźlińska - Maszyny elektryczne. WSiP 10/2007.

Joanna Grygiel, Artur Bielawski- Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych. WSiP 23/2016.

EKSPLOATACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Michał Tokarz , Łukasz Lip – Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych. Kwalifikacja EE26. WSiP 2018.

EKSPLOATACJA MASZYN I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Michał Tokarz , Łukasz Lip – Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych. Kwalifikacja EE26. WSiP 2018.

 

TECHNIKUM MECHANICZNE

ORGANIZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

Stanisław Kowalczyk Krzysztof Grzelak - Organizacja procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń. WSiP 2014.

Stanisław Kowalczyk - Nadzorowanie przebiegu produkcji. WSiP 2015.

PROCESY PRODUKCJI CZĘŚCI MASZYN I URZĄDZEŃ

Stanisław Kowalczyk - Nadzorowanie przebiegu produkcji. WSiP 34/2015.

Mieczysław Feld - Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn. PWN.

 

TECHNIKUM INFORMATYCZNE

TWORZENIE I ZARZĄDZANIE BAZAMI DANYCH

Tomasz Klekot, Agnieszka Klekot - Tworzenie stron i aplikacji internetowych oraz baz danych i administrowanie nimi. Kwalifikacja INF.03. Część 2. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk i technik programista. WSiP.

TWORZENIE STRON I APLIKACJI INTERNETOWYCH

Tomasz Klekot, Agnieszka Klekot - Tworzenie stron i aplikacji internetowych oraz baz danych i administrowanie nimi. Kwalifikacja INF.03. Część 2. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk i technik programista. WSiP.