Zezw?l swojej przegl?darce na przegl?d tre?ci aktywnej.

Get Adobe Flash player

zainwestuj we Flasha - bo go nie masz --- czyli tekst alternatywny, dla ludzi bez flasha

UWAGA! EGZAMINY

info_icon

Przedstawiamy harmonogram egzaminów zawodowych w sesji zimowej

Opublikowano 2020-12-17 13:14:28


Komunikat!

info_icon

Od 30 listopada 2020r. do 3 stycznia 2021 roku mogą być prowadzone w szkole zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu oraz konsultacje indywidualne lub w małych grupach w klasach czwartych technikum z przedmiotów maturalnych. W ich trakcie należy zachować dystans społeczny, ograniczenia, zakazy i nakazy przeciwepidemiczne.W przypadku zajęć z przedmiotów zawodowych nie może być więcej niż 10 godzin tygodniowo w jednej klasie. Nauczyciele przedmiotów praktycznych zawodowych i maturalnych co najmniej dzień wcześniej zgłaszają dyrektorowi szkoły zamiar prowadzenia takich zajęć. Odbywają się one zgodnie z tygodniowym planem lekcji. Proszę pamiętać, że obecność ucznia na zajęciach w szkole nie może kolidować z jego udziałem w nauczaniu zdalnym w czasie rzeczywistym. Konieczna jest tu współpraca między nauczycielami i wychowawcą klasy.

Nauczyciel prowadzący zajęcia sprawuje opiekę nad uczniami zarówno w czasie lekcji, jak i przerw międzylekcyjnych, w czasie ich wejścia i wyjścia ze szkoły.

Pozostałych przedmiotów uczniowie wszystkich klas będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, czyli mogą mieć, np. przez nauczycieli przesyłane pocztą elektroniczną w pliku zadania do wykonania do tematów lekcji, instrukcje dotyczące oglądania przez nich filmów edukacyjnych, korzystania ze stron internetowych czy, np ze strony www.epodreczniki.pl, nauczyciele mogą też organizować wideokonferencje w czasie rzeczywistym.

We wszystkich miejscach w szkole obowiązuje noszenie maseczek ochronnych zakrywających usta i nos oraz dystans 1,5m między osobami przemieszczającymi się w ciągach komunikacyjnych i przebywającymi w pomieszczeniach.

Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika. Budynki szkoły są dostępne, poza czasem kiedy są prowadzone zajęcia zgodnie z planem lekcji, dla innych nauczycieli w godzinach 8.15 - 15.00.

Dyrektor ZSP w Białogardzie Danuta Stanczewska

Opublikowano 2020-11-27 21:46:07


UWAGA!

info_icon

Od dnia 09 listopada 2020r. do 29 listopada br. uczniowie wszystkich klas w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, czyli mogą mieć np. przez nauczycieli przesyłane pocztą elektroniczną w pliku pdf zadania do wykonania do tematów lekcji, nauczyciele mogą też organizować wideokonferencje i prowadzić zajęcia w czasie rzeczywistym.

Wyjątek stanowią klasy maturalne, w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych mogą odbywać konsultacje indywidualne lub w małych grupach, nie większych niż 5 osób z przedmiotów maturalnych. Opiekę nad uczniami sprawuje wtedy zarówno podczas zajęć, jak i w przerwach międzylekcyjnych nauczyciel prowadzący dane konsultacje. Nauczyciel musi przynajmniej dzień wcześniej zgłosić dyrektorowi zamiar prowadzenia takich zajęć.

W przypadku kształcenia zawodowego praktycznego prowadzi się je z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy tematach, przy których można to uczynić. Tam, gdzie jest to niemożliwe należało będzie to w ramach zajęć uzupełnić w późniejszym terminie.

Na terenie szkoły obowiązuje noszenie maseczek ochronnych, także w trakcie zajęć.

Budynek szkoły jest dostępny od poniedziałku do piątku dla uczniów, nauczycieli, interesantów od godz. 900 do 1300. Nauczyciele jednak mogą prowadzić nauczanie on-line ze szkolnych pracowni, klas lekcyjnych w godzinach 850 – 1410. Najpóźniej dzień wcześniej muszą ten zamiar zgłosić dyrektorowi.

Młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy zgodnie z art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Dyrektor ZSP w Białogardzie Danuta Stanczewska

Opublikowano 2020-11-09 18:12:08


UWAGA!

info_icon

Dyrektor ZSP w Białogardzie informuje, że w związku z dużym zagrożeniem epidemiologicznym, sekretariat szkoły zmienia czas i formułę pracy:

Termin i czas pracy Sekretariatu:

  • poniedziałek: 9 - 14
  • środa: 9 - 14
  • piątek: 9 - 14

Interesantów prosimy o telefoniczne (94 312 20 35) lub mailowe (szkola@zsp.powiat-bialogard.pl) omawianie i zgłaszanie spraw.
Pracownik sekretariatu skontaktuje się z Państwem i zaproponuje sposób załatwienia sprawy.

Sprawy związane z księgowością prosimy kierować na adresy e-mail:

  1. bialoch.joanna@zsp.powiat-bialogard.pl
  2. stanczyk.mariola@zsp.powiat-bialogard.pl
  3. poplawska.anna@zsp.powiat-bialogard.pl

Dyrektor
Danuta Stanczewska

Opublikowano 2020-11-04 16:28:47


Kształcenie hybrydowe od 19.10.2020

info_icon

W związku z ukazaniem się w dniu 16.10.br. (po godzinach funkcjonowania szkoły) rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam od 19.10.2020r (poniedziałek) nauczanie hybrydowe (mieszane) polegające na tym, że w klasach uczniowie o numerach od jeden do połowy klasy przychodzą do szkoły tego dnia zgodnie z planem lekcji, a pozostali zostają w domu i realizują kształcenie na odległość.

Uczniowie klas wielozawodowych Szkoły Branżowej I Stopnia idą na zajęcia praktyczne do pracodawców zgodnie z tygodniowym planem zajęć, podobnie uczniowie klas technikum przebywający na praktyce zawodowej też idą na nią do pracodawców.

Proszę wychowawców klas o skuteczne poinformowanie swoich podopiecznych oraz ich rodziców. Pozostałe informacje przekazane zostaną 19.10.2020r. w szkole.

Dyrektor ZSP w Białogardzie
Danuta Stanczewska

Opublikowano 2020-10-17 12:42:26


© Wszelkie prawa zastrzeżone

Wykazy podręczników do pobrania na rok szkolny 2017/2018

Podręczniki kształcenia ogólnego - klasy I Pobierz


";

Galeria video Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Loading the player...

"; ?>

Liceum dla dorosłych - plan na najbliższe zjazdy

Zjazd 04-05/11.2016
Semestr III Semestr V
Piątek Sobota Piątek Sobota
1500 - 1545 biologia 830 - 915 biologia 1500 - 1545 biologia 830 - 915 biologia
1550 - 1635 biologia 920 - 1005 biologia 1550 - 1635 biologia 920 - 1005 biologia
1645 - 1730 język niemiecki 1015 - 1100 matematyka 1645 - 1730 język niemiecki 1015 - 1100 język niemiecki
1735 - 1820 matematyka 1105 - 1150 język niemiecki 1735 - 1820 matematyka 1105 - 1150 język niemiecki
1830 - 1915 język niemiecki 1200 - 1245 matematyka 1830 - 1915 język niemiecki 1200 - 1245 matematyka
1920 - 2005 matematyka 1250 - 1335 język niemiecki 1920 - 2005 matematyka 1250 - 1335 język niemiecki
2010 - 2055 matematyka 1345 - 1430 matematyka 2010 - 2055 matematyka 1345 - 1430 matematyka
    1435 - 1520 matematyka     1435 - 1520 matematyka
    1530 - 1615 język polski     1530 - 1615  
Zjazd 18-19.11.2016
Semestr III Semestr V
Piątek Sobota Piątek Sobota
1500 - 1545 biologia 830 - 915 język niemiecki 1500 - 1545 biologia 830 - 915 język polski
1550 - 1635 biologia 920 - 1005 język niemiecki 1550 - 1635 biologia 920 - 1005 język polski
1645 - 1730 język niemiecki 1015 - 1100 język polski 1645 - 1730 język polski 1015 - 1100 biologia
1735 - 1820 matematyka 1105 - 1150 język polski 1735 - 1820 matematyka 1105 - 1150 biologia
1830 - 1915 język niemiecki 1200 - 1245 biologia 1830 - 1915 język polski 1200 - 1245 język niemiecki
1920 - 2005 matematyka 1250 - 1335 biologia 1920 - 2005 matematyka 1250 - 1335 matematyka
2010 - 2055 matematyka 1345 - 1430 matematyka 2010 - 2055 matematyka 1345 - 1430 język niemiecki
    1435 - 1520 matematyka     1435 - 1520 matematyka
    1530 - 1615 język niemiecki     1530 - 1615 matematyka


";