Nowy sprzęt już w szkole

Cieszymy się, kiedy możemy przekazać kolejne dobre wiadomości o doposażaniu naszej szkoły!

Firma Energa SA we współpracy z Dyrektorem Bartłomiejem Kozłowskim, podarowała szkole 65000 złotych na dofinansowanie zakupu sprzętu pomiarowego oraz wyposażenie pracowni w nowoczesne komputery!

Poniżej prezentujemy efekt zakupów!

Dziękujemy firmie Energa za okazane wsparcie!

energa1  energa2  energa6  energa7  energa8

energa3  energa5  energa9  energa10