Bezpieczne ferie
Za tydzień ferie.
W związku z tym, w dniu 05 stycznia 2024 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie edukacyjno-profilaktyczne pt.: „Bezpieczne ferie” oraz pogadanki na temat szkodliwości dopalaczy, papierosów, e-papierosów i substancji psychoaktywnych przeprowadzone przez Panią Annę Szajdecką pracownika j Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białogardzie oraz Panią Kingę Plucińską-Gudełajską z KPP w Białogardzie. Spotkanie zorganizowała pedagog p.A.Materko.
 1 2 3