zainwestuj we Flasha - bo go nie masz --- czyli tekst alternatywny, dla ludzi bez flasha -->

Historia szkoły

1980 |  1970 |  1960 |  1950 |  Powrót

Odzyskanie Ziem Zachodnich i Północnych przez Polskę w roku 1945 stało się początkiem nowej rzeczywistości, nowego życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego tych Ziem. (...) Szkolnictwo zawodowe na Ziemi Koszalińskiej zaczęło powstawać dopiero na przełomie roku 1946/47 - w Koszalinie, Słupsku, Człuchowie, Białogardzie, Szczecinku, Jastrowiu i Wałczu. Praca w tych szkołach odbywała się w warunkach bardzo prymitywnych, brak było pomocy naukowych, sprzętu, podręczników a budynki były zdewastowane. (...) Tak jak w innych miastach i miasteczkach Ziemi Koszalińskiej i w Białogardzie z inicjatywy pana Leona Raka nauczyciela szkoły podstawowej oraz nauczycielki Jadwigi Czebotarewicz-Mańkowskiej zaczęła się organizować szkoła zawodowa.

Fakt ten zapisano w kronice szkoły następująco: "Już od dłuższego czasu dawał się odczuć brak szkoły zawodowej w Białogardzie, toteż staraniem pana Leona Raka nauczyciela szkoły podstawowej powstała w dniu 7 lutego 1947 roku Publiczna Dokształcająca Szkoła Zawodowa w Białogardzie."

W 1993/94 roku dla młodzieży kończącej zasadniczą szkołę zawodową o kierunku elektrycznym zaproponowano kontynuację nauki w trzyletnim technikum o specjalności elektroenergetyk.

W latach 1986-1996 szkołę ukończyło 498 techników o specjalności maszyny i aparaty elektryczne i obróbka skrawaniem. W roku 1995 licea zawodowe miały już swoich absolwentów: 31 sprzedawców i 44 mechaników naprawy maszyn i urządzeń. W tym czasie również zasadniczą szkołę zawodową ukończyło 956 absolwentów różnych zawodów, 874 uczniów tzw. klas wielozawodowych uczących się zawodów u różnych rzemieślników. W dalszym ciągu zdobywają w naszej szkole zawód uczniowie z lekkim upośledzeniem umysłowym. W ostatnim dziesięcioleciu szkołę specjalną ukończyło 111 uczniów.

Opracowano na podstawie monografii szkoły autorstwa mgr Teresy Muś, mgr Krystyny Sęk, mgr Janiny Buczmy, mgr Stanisława Miszty z roku 1997.

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone